ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๗ เม.ย.๖๒ ,๑๔๐๐ น. พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.) ร่วมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เเละเข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุป เเละปัญหาขัดข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย

เมื่อ ๗ เม.ย.๖๒ ,๑๔๐๐ น. พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.) ร่วมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เเละเข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุป เเละปัญหาขัดข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย

14 เมษายน 2019
423   0

โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร./ผอ.ศอร.ฯ จว.ช.ร. เป็นประธานการประชุม  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย