ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๗ เม.ย.๖๒ ,๑๐๐๐ น. พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.) ร่วมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เเละเข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุป เเละปัญหาขัดข้อง ณ ห้องประชุมอาคารบำบัดทุกข์ บำรุงสุขที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง หมู่ ๑๐ ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จังหวัด เชียงราย

เมื่อ ๗ เม.ย.๖๒ ,๑๐๐๐ น. พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.) ร่วมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เเละเข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุป เเละปัญหาขัดข้อง ณ ห้องประชุมอาคารบำบัดทุกข์ บำรุงสุขที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง หมู่ ๑๐ ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จังหวัด เชียงราย

14 เมษายน 2019
413   0

เมื่อ ๗ เม.ย.๖๒ ,๑๐๐๐ น. พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.) ร่วมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เเละเข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุป เเละปัญหาขัดข้อง ณ ห้องประชุมอาคารบำบัดทุกข์ บำรุงสุขที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง หมู่ ๑๐ ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จังหวัด เชียงราย  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร./ผอ.ศอร.ฯ จว.ช.ร. เป็นประธานการประชุม  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย