ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๖ เม.ย.๖๒ พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.) เข้าร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินงานการเเก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ตำบลเเม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อ ๖ เม.ย.๖๒ พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.) เข้าร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินงานการเเก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ตำบลเเม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

14 เมษายน 2019
421   0

เมื่อ ๖ เม.ย.๖๒ ,๑๖๐๐ น. พ.อ.พศิน เเสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.ร. (ท.) เข้าร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินงานการเเก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ตำบลเเม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลเเม่ยาว ต.เเม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร./ผอ.รมน.จว.ชร. เป็นประธานการประชุม   ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย