ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๒,๐๙๓๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร ร่วมประชุม

เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๒,๐๙๓๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร ร่วมประชุม

14 เมษายน 2019
397   0

 พร้อมด้วย ร.ต.ธวัช   เขื่อนขันติ์  เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ .ห้องประชุม ปภ.จว.ช.ร มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๓  คน โดยมี ว่าที่ ร.ต. ณรงค์  โรจนโสทร  รอง ผวจ.ช.ร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ปภ.จว.ช.ร   ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปมติในที่ประชุม ดังนี้

 ๑. เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 62 มีอุติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 14 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ รวม 12 คน ชาย 10 คน หญิง 2 คน มีผู้เสียชีวิต 2 คน  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 100 %  ของเมื่อวานเกิดจากเมาสุรา  จว.ช.ร.อยู่อันดับ 7 ของประเทศ

 ๒. มติที่ประชุม ให้ปกครองจังหวัด บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสังคม, กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย , ทหาร และ ตำรวจ  ทำการจัดระเบียบสังคม โดยจำทำการตรวจตามแหล่งบันเทิงและสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ โดยจำเริ่มดำเนินการตั้งแต่เย็นวันที่ 14 เม.ย.เป็นตันไป