ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ เม.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท)/หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน

เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ เม.ย.๖๒ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท)/หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน

14 เมษายน 2019
461   0

เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ เม.ย.๖๒ พ.อ.พศิน  แสงคำ  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท)/หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมคณะทำงานตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ จำนวน ๖ พื้นที่ ได้แก่ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอดอยหลวง และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย