ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๑๓๐ น. พ.อ. พศิน เเสงคำ รอง ผอ. รมน. จังหวัด.ช.ร. (ท.) ร่วมในพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ณ บ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๑๓๐ น. พ.อ. พศิน เเสงคำ รอง ผอ. รมน. จังหวัด.ช.ร. (ท.) ร่วมในพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ณ บ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

14 เมษายน 2019
318   0

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๑๓๐ น. พ.อ. พศิน เเสงคำ รอง ผอ. รมน. จังหวัด.ช.ร. (ท.) ร่วมในพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ณ บ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จว.ช.ร. โดยนายประจญ   ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นประธาน มีข้าราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย