ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.อ. พศิน เเสงคำ รอง ผอ. รมน. จังหวัด.ช.ร. (ท.) เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เม.ย. ๖๒ จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อ.เมือง จว.ช.ร.

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.อ. พศิน เเสงคำ รอง ผอ. รมน. จังหวัด.ช.ร. (ท.) เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เม.ย. ๖๒ จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อ.เมือง จว.ช.ร.

14 เมษายน 2019
404   0

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.อ. พศิน เเสงคำ รอง ผอ. รมน. จังหวัด.ช.ร. (ท.) เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เม.ย. ๖๒ จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี นายประจญ   ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร. เป็นประธานในพิธีฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย