ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เม.ย.62 เวลา 0800 น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เข้าพบ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เม.ย.62 เวลา 0800 น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เข้าพบ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

14 เมษายน 2019
563   0

 เพื่อทำการรณรงค์งดเผาในที่โล่งลดจุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถ.ธนาลัย อ.เมืองเชียงราย ด้วยการสนทนาสดผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ที่มีสถานีวิทยุ fat radio 93.0 MHz. เป็นแม่ข่าย ดำเนินการสนทนาโดย ดี.เจ.นิ่ม เป็นผู้สนทนา ด้วยการถ่ายทอดสดไปยังสถานีวิทยุชุมชนทั้ง 18 อำเภอ ต่อจากนั้นในเวลา 08.35น. ได้สนทนาสดกับคุณจีระวรรณ ตันกุลานันท์ ผู้ดำเนินรายการหลักในรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.50 MHz. เพื่อสร้างการรับรู้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตามมาตรการของศูนย์อำนวยการร่วมติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงราย ในการพิทักษ์คน รักษาสมดุลธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างความผาสุกร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟัง ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เตรียมพร้อมมาร่วมรดน้ำดำหัวเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในเทศกาล “ปี๋ใหม่เมือง” อันเลื่องชื่อของจังหวัดเชียงราย