ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ”จังหวัดเชียงราย

“วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ”จังหวัดเชียงราย

8 มีนาคม 2019
475   0

เมื่อ 4 มี.ค.62 เวลา 1400 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.  โดย นายประจญ   ปรัชญ์สกุล ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร./ผวจ.ช.ร. เป็นประธานพิธี “

มี พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย  ร่วมพิธีฯ โดยมี ทสปช.จิตอาฯเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000  คน และมีสมาชิกกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 100 คน ,สมาชิกทหารผ่านศึก 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,200 คน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พ.อ.พศิน   แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นผู้กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ,สมาชิก กนช.,สมาชิก อผศ.ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากปัญหาไฟป่าหมอกควัน ลดค่าPM2.5และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งการเกิดhotspotsรวมทั้งการลักลอบเผาป่า/วัสดุทางการเกษตร ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

 1.ถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 2.การกล่าวคำปฎิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

3.ชมการสาธิตการพ่นละอองน้ำ ปภ.เขต ๑๕ ชร.

4.ชมการสาธิตการใช้เรือตรวจการณ์ประกอบเครื่องฉีดน้ำแบบแบกหามฉีดพ่นน้ำ

5.ชมการสาธิตของชมรมเรือหางยาวลำน้ำกก  ในการใช้ใบพัดหางเรือช่วยในการทำให้น้ำกระจายเป็นฟองสูง โดยขอความร่วมมือทุกครั้งที่เรือออกรับ-ส่งนักท่องเที่ยวจากท่าน้ำหน้าศาลากลางไปบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ระยะทาง10 กม.(ใช้เวลา 1ชั่วโมง) 

6.การใช้ ฮ. ตรวจการณ์ทางอากาศ  ในพื้นที่เสี่ยงเกิด Hotspots(บริเวณพื้นที่ดอยบ่อ เขตอำเภอเมือง)

8.การร่วมกับมวลชน ทสปช. และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมล้างถนนหน้าศาลากลาง