ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานในพิธีปิดอบรมโครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานในพิธีปิดอบรมโครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4

23 กุมภาพันธ์ 2019
556   0

เมื่อ 22 ก.พ.62,1400 พ.อ.พศิน แสงคำ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยธยาศัยอำเภอแม่สาย โดยมี ร.อ.สมเดช ช่างนาค เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานมวลชน เข้าดำเนินฝึกอบรมฯ ณ บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 6 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร จำนวน 52 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย