ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.

22 กุมภาพันธ์ 2019
757   0

 ลงพื้นที่เชียงรายเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จัดระเบียบสังคม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อ(21 ก.พ.) ​ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย และ กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ประชุมพบปะส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการรักษาความมั่งคงทางสังคมในเรื่องการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา