ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ควบคุมกำกับดูแล การจัดชุดฝึกซ้อมสวนสนามของกองร้อยอาสารักษาดินแดน/ชุดนรสิงห์

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ควบคุมกำกับดูแล การจัดชุดฝึกซ้อมสวนสนามของกองร้อยอาสารักษาดินแดน/ชุดนรสิงห์

5 กุมภาพันธ์ 2019
499   0

เมื่อ 5 ก.พ.62 เวลา 0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ควบคุมกำกับดูแล การจัดชุดฝึกซ้อมสวนสนามของกองร้อยอาสารักษาดินแดน/ชุดนรสิงห์ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ ๑ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน 30 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย