ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ร่วมกับ ส่วนราชการ ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด ช.ร.

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ร่วมกับ ส่วนราชการ ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด ช.ร.

2 กุมภาพันธ์ 2019
603   0

เมื่อ 1 ก.พ. 62 เวลา 0900 ด้วยนายกรัฐมนตรี (ผอ.รมน.) ได้มีบัญชาให้ กอ.รมน. เข้าสำรวจและ ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินค่ามาตราฐาน ส่งผลกระทบต่อประชาชน
กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พศิน แสงคำ รองผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการร่วมชุดตรวจ ประกอบด้วย
1. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ช.ร.
2. สนง.อุตสาหกรรม จว.ช.ร.
3. สาธารณสุข ต.ท่าสาย
4. เทศบาล ต.ท่าสาย
5. เทศบาล ต.สันทราย
6. เทศบาลนครเชียงราย
7. ป้องกัน จว.ช.ร.
8. ตร.ภูธร จว.ช.ร.
ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่ อ.เมือง จำนวน 3 แห่ง คือ 1. โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพร์สเชียงราย
2. โรงงานเชียงรายของเก่า รับซื้อของเก่าทุกประเภท
3. สำนักงาน Cpac ภาคเหนือ2 ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง
โดยได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการบริหารจัดการกระบวนการบำบัดมลพิษทางอากาศและน้ำ โดยใช้ปัจจัยหลักพื้นฐานเป็นเกณฑ์ในการตรวจ ผลการตรวจไม่พบโรงงานที่ปล่อยมลพิษ โดยได้ให้ จนท.อุตสาหกรรม จว.ทำการแนะนำให้โรงงานควบคุมและป้องกันการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินค่ามาตราฐาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดย อ.เมือง จว.ช.ร. มีผลการตรวจคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี