ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)ร่วมประชุมแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนห้วยปลากั้ง

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)ร่วมประชุมแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนห้วยปลากั้ง

30 มกราคม 2019
470   0

เมื่อ 30 ม.ค.62,0930 พร้อมด้วยนายภูดิษ เนตสุวรรณ ปลัด อ.เมืองเชียงราย,นายเจษฎา เงินทอง หน.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ช.ร.,นายสุวรรณ คัจฉะภา เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,จ.ส.อ.ชัยนุวัฒน์ พิกุลทอง ผู้แทน นพค.35 และอัยการ มทบ.37 เข้าร่วมประชุมและประชาคมกับราษฎรชุมชนห้วยปลากั้งเกี่ยวกับการขุดลอกหนองน้ำชุมชนห้วยปลากั้ง ซอย.18 ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่เดือนร้อน พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ของชุมชนโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน ณ อาคารพบโชคคอมเพล็กช์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย