ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดอบรม โครงการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดอบรม โครงการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย

29 มกราคม 2019
334   0