ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมเชียงรายรับเรื่องร้องเรียนฯ

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมเชียงรายรับเรื่องร้องเรียนฯ

14 มกราคม 2019
378   0

เมื่อ 141100 ม.ค.62 พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที้ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ,ร่วมกับ ป้องกันจังหวัดเชียงราย ศดธ.จว.ชร. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากตัวแทนกลุ่มราษฎรหมู่ที่ 10 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จำนวน 40 กว่าราย กรณีได้ปลูกพืชผลการเกษตรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ม่อนกุลา มาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ปัจจุบันมีบริษัทนายทุนเข้ามากั้นรั้วรอบบริเวณประมาณ 400 ไร่และห้ามราษฎรเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว สร้างความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ขั้นต้น ได้รับเรื่องเรียบร้อย และจะส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป