ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ร.(ท.) เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภาคประชาสังคมกิจกรรมเฝ้าระวังประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ร.(ท.) เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภาคประชาสังคมกิจกรรมเฝ้าระวังประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว

4 มกราคม 2019
448   0

เมื่อ ๐๔ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ร.(ท.) เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภาคประชาสังคมกิจกรรมเฝ้าระวังประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวงจำนวน ๒๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย