ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.ท.พนัส แก้วจินดา หน.ชุดสำรวจตลาดชุมชนแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.ท.พนัส แก้วจินดา หน.ชุดสำรวจตลาดชุมชนแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง

4 มกราคม 2019
622   0

เมื่อ 4 ม.ค.62 เวลา 1600 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.ท.พนัส แก้วจินดา หน.ชุดสำรวจตลาดชุมชนแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง บูรณาการร่วมกับ สัสดี อ.แม่ฟ้าหลวง, เกษตร อ.แม่ฟ้าหลวง และ หมู่ รส.อ.แม่ฟ้าหลวง
ออกสำรวจตลาดฯ เพื่อทราบถึง ทัศนคติของพ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดสดในข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าขาย ว่าขายดีหรือไม่, ราคาสินค้าเป็นอย่างไร และความพึงพอใจต่อรัฐบาลเกี่ยวกับผู้ค้ารายย่อย ตลอดถึงข้อมูล จำนวนผู้ค้ารายย่อย ประเภทสินค้าส่วนใหญ่มูลค่าของสินค้าภาพรวมของตลาดสด อ.แม่ฟ้าหลวง มูลค่า/วัน และมูลค่า/เดือน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย