ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และจุลินทรีย์หน่อกล้วย

กิจกรรม การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และจุลินทรีย์หน่อกล้วย

3 มกราคม 2019
535   0

โครงการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล
กิจกรรม การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และจุลินทรีย์หน่อกล้วย
วันที่ 3 – 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ณ แหล่งเรียนรู้บ้านอุ่นไอรัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลยางฮอม กศน.อำเภอขุนตาล