ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม การส่งเสริมการลดราย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน “ การเลี้ยงไก่ไข่ ”

กิจกรรม การส่งเสริมการลดราย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน “ การเลี้ยงไก่ไข่ ”

27 ธันวาคม 2018
432   0

โครงการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล
กิจกรรม การส่งเสริมการลดราย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน “ การเลี้ยงไก่ไข่ ” วันที่ 27 – 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วัดดอนจั่น (ห้วยส้าน) ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลจอมหมอกแก้ว กศน.อำเภอแม่ลาว