ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร./ผวจ.จว.ชร. ร่วมกับ ศดธ.จว.ชร. ได้มอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่ นางอารีย์ พื้นเมือง และนางสุพัตร คำนวล

ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร./ผวจ.จว.ชร. ร่วมกับ ศดธ.จว.ชร. ได้มอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่ นางอารีย์ พื้นเมือง และนางสุพัตร คำนวล

26 ธันวาคม 2018
482   0

เมื่อ 26ธ.ค.61 เวลา 10.30 น. ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร./ผวจ.จว.ชร. ร่วมกับ ศดธ.จว.ชร. ได้มอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่ นางอารีย์ พื้นเมือง และนางสุพัตร คำนวล กรณีทั้งสองได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับโชติลิสซิ่ง และไม่ได้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และศดธ.จว.ชร. ได้ทำการไกล่เกลี่ย โดยเจ้าหนี้ยินยอมลดเงินต้นและดอกเบี้ย พร้อมคืนโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลทั้งสองราย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย