ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » โครงการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล

โครงการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล

24 ธันวาคม 2018
412   0

โครงการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล
กิจกรรม การทำสบู่ฝักข้าวและการทำหัวเชื้อปุ๋ยหมักแห้ง
วันที่ 24 – 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโยนก กศน.อำเภอเชียงแสน