ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จว.ช.ร. จัดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่

กอ.รมน.จว.ช.ร. จัดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่

17 ธันวาคม 2018
379   0

เมื่อวันที่ ๑๗๐๘๐๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ กอ.รมน.จว.ช.ร. (ชุดดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่)ร่วมกับจังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการของกระทรวง กรม จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกราษฎรที่มารับบริการกับภาคราชการไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ ณ สำนักงานที่ตั้ง ดังนั้นทางจังหวัดเชียงรายได้การจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป