ติดต่อเรา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0 5317 7357